En god hälsa förutsätter rent dricksvatten

Så gott som alla svenska hem behöver en vattenrenare i köket för att stoppa industriavfall, bekämpningsmedel från jordbruket och inte minst de stora mängder medicinrester som andra kissar ut och som orenat passerar reakt igenom reningsverken in i dricksvattentäkterna, rakt igenom vattenverken och in i ditt dricksglas. Det finns även tungmetaller och andra giftiga biprodukter i det klor, kalk och aluminium som tillsätts i vattenverken. Gifterna ackumuleras i framförallt hjärnan, levern, njurarna och i tjocktarmsväggen och skapar en gradvis ökad förgiftning med sämre allmäntillstånd och ökad sjukfrekvens som följd.

Oljematerial har Sveriges lägsta priser på det svenska företaget Planets Own´s unika vattenrenare med sk. microspiralfilter. Microspiralfiltret tar bort 99-100% av de flesta föroreningarna inklusive bisfenol och andra moderna icke nedbrytbara kemikalierakar. T.o.m. virus som bl.a. orsakar vinterkräksjukan stoppas effektivt tack vare permanent silver i beläggningen. Samtidigt tillåts nyttiga mineraler och spårämnen passera filtret.

Micrispiralfiltret fick Bäst i test av Pateur Research Institute och klassades som det effektivaste vattenreningsfiltret. Filtret blir kontinuerligt testat av oberoende testlabb i Sverige. 

Exempelvis visade ett test av Eurofins i maj 2013 att filtret tog bort i stort sett allt uran och bly (ca 99%). Kostnaden för att via någon av dessa vattenrenare kraftigt minska förekomsten av miljögifter i ditt dricksvatten såsom tungmetaller, läkemedelsrester och bekämpningsmedel vilka ackumuleras i bl.a. hjärnan och levern, är endast några öre per liter.

Euro
är billigast men kräver liksom G1 manuell strypning av din befintliga vattenkran varje gång du vill använda vattenrenaren (till 1/2 - 1 liter per minut)

G1 och G2
ger ännu lite högre reningsgrad än euro och producerar en större mängd renat vatten (1,5-3 liter per minut). Hos G2 är strypningen permanent dvs man slipper strypa vattengenomströmningen inför varje användning av vattenrenaren.