En god hälsa förutsätter rent dricksvatten

Så gott som alla svenska hem behöver en vattenrenare i köket för att stoppa industriavfall, bekämpningsmedel från jordbruket och inte minst de stora mängder medicinrester som andra kissar ut och som orenat passerar reakt igenom reningsverken in i dricksvattentäkterna, rakt igenom vattenverken och in i ditt dricksglas. Det finns även tungmetaller och andra giftiga biprodukter i det klor, kalk och aluminium som tillsätts i vattenverken. Gifterna ackumuleras i framförallt hjärnan, levern, njurarna och i tjocktarmsväggen och skapar en gradvis ökad förgiftning med sämre allmäntillstånd och ökad sjukfrekvens som följd.

Oljematerial har Sveriges lägsta priser på det svenska företaget Planets Own´s unika vattenrenare med sk. microspiralfilter. Microspiralfiltret tar bort 99-100% av de flesta föroreningarna inklusive bisfenol och andra moderna icke nedbrytbara kemikalierakar. T.o.m. virus som bl.a. orsakar vinterkräksjukan stoppas effektivt tack vare permanent silver i beläggningen. Samtidigt tillåts nyttiga mineraler och spårämnen passera filtret.

Micrispiralfiltret fick Bäst i test av Pateur Research Institute och klassades som det effektivaste vattenreningsfiltret. Filtret blir kontinuerligt testat av oberoende testlabb i Sverige. 

Exempelvis visade ett test av Eurofins i maj 2013 att filtret tog bort i stort sett allt uran och bly (ca 99%). Kostnaden för att via någon av dessa vattenrenare kraftigt minska förekomsten av miljögifter i ditt dricksvatten såsom tungmetaller, läkemedelsrester och bekämpningsmedel vilka ackumuleras i bl.a. hjärnan och levern, är endast några öre per liter.

Euro
är billigast men kräver liksom G1 manuell strypning av din befintliga vattenkran varje gång du vill använda vattenrenaren (till 1/2 - 1 liter per minut). Vi på Oljematerial har enbart Euro och är jättenöjda. Köper du den hos Oljematerial så medföljer alltid ett extra filter utan extra kostnad. 

G1 och G2
ger ännu lite högre reningsgrad än euro och producerar en större mängd renat vatten (1,5-3 liter per minut). Hos G2 är strypningen permanent dvs man slipper strypa vattengenomströmningen inför varje användning av vattenrenaren.